Oddílové příspěvky na školní rok  2019 - 2020

 

                                                         Vážení  rodiče, členové oddílu ,

 

VV oddílu Judo se rozhodl, vzhledem k zvyšujícím nákladům na provoz sportovní haly a nárustu ostatních nákladů, stanovit roční příspěvky ve výši  3.500Kč  na období  od 1.9.2019 do 30.6.2020. 

Roční příspěvky  3.500Kč  –  pro  Přípravky, dorost, dospělé

Roční příspěvky  2.000Kč  –  pro  Baby Judo, Florbal

 

Příspěvky uhraďte bankovním převodem  na účet oddílu Judo č.30007-25536581/0100.  Ve sdělení pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.                        Upředňostujeme platbu bankovním převodem.                          Příspěvky je možné uhradit osobně hospodáři oddílu

 ve dnech 16. a 17.září, vždy od 15 do 18hodin v kanceláři oddílu Juda (2.patro).

 

Oddílové příspěvky na školní rok 2019-2020 je nutné uhradit nejpozději do 30.9.2019.       

  U nových členů oddílu do 14dnů po započetí docházky .

 

U sourozenců platí 2dítě 1.500Kč a 3dítě platí 500Kč.  

Tato sleva se neuplatňuje u sourozenců, kdy jeden z nich chodí do Baby juda .

 

Člen oddílu Juda, který nebude mít zaplacené příspěvky ve stanovené výši a datumu nebude moci                 trénovat, ani závodit.                                   Pouze zaplacením příspěvků je judista oddílu pojištěn. 

 

                                                  STARTOVNÉ A CESTOVNÉ SI NA NEMISTROVSKÉ ZÁVODY PLATÍ ČLENOVÉ ODDÍLU SAMI.

 

Všichni trenéři a funkcionáři oddílu Judo dělají svoji práci na úkor osobního svého času,

bez nároku na finanční odměnu.

 

Žádáme rodiče,  aby předložili trenérovi lékařskou prohlídku u svého dětského lékaře vždy 1x za rok.

       V Turnově 2.září  2019  

                                                                                                                                Radek Louda

                                                                                                                 Předseda oddílu Judo TSC Turnov      

                         

        

Skupina Příspěvky poznámka
  1.9.2019 - 30.6.2020  
   
     
Přípravky, dorost, dospělí 

3500

 
trenéři + funcionáři

300

a jejich rodinní příslušníci
     
Baby Judo, Florbal

2000

 
 důchodci

1500

 
     
Sebeobrana P.Polma

500

 ZA KAŽDÉHO ČLENA
Capuera  v hotovosti  platí nájem 
     
neaktivní členové oddílu

300

 
     

Termín zaplacení :

do 30.9.2019 

 
     
     
2.9.2019   Radek Louda
Jiří Vydra   předseda oddílu Juda
    TSC Turnov