Oddílové příspěvky 2018 - 2019

   Vážení  rodiče, členové oddílu ,

 

VV oddílu Judo rozhodl, že zachová výši ročních příspěvků 3.000Kč a platba bude provedena

 osobně členy oddílu a rodiči v hotovosti.  

        

-  v  částce 3.000Kč – Přípravky, dorost, dospělí

-   v  částce 1.500Kč – Baby Judo, Florbal, důchodci

 

Příspěvky uhraďte osobně p.Petrovi Plašilovi ve dnech 17. a 18.září v kanceláři oddílu Judo vždy od 15 do 18hodin, nebo  bankovním převodem  na účet oddílu Judo č.30007-25536581/0100.                       Ve sdělení pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.

Doklad o bankovní  platbě je třeba zaslat na e-mail :  renatajaglova@atlas.cz

Případné informace Renata Jaglová č.mobilu : 728/550145

*Od 1.9.2018 bude zahájen výběr členských příspěvků na ŚKOLNÍ ROK 2018-2019*

Oddílové příspěvky na školní rok 2018-2018 je nutné uhradit nejpozději do 30.9.2018.       

  U nových členů oddílu do 14dnů po započetí docházky :

U sourozenců platí 2dítě polovinu, tj.1.500Kč a 3dítě platí 500Kč.  

Tato sleva se neuplatňuje u sourozenců, kdy jeden z nich chodí do Baby juda .

 

                                  Člen oddílu Juda, který nebude mít zaplacené příspěvky ve stanovené výši a datumu nebude moct trénovat, ani závodit.                                                      Pouze zaplacením příspěvků je judista oddílu pojištěn. 

 

STARTOVNÉ A CESTOVNÉ SI NA NEMISTROVSKÉ ZÁVODY PLATÍ ČLENOVÉ ODDÍLU SAMI.

 

Všichni trenéři a funkcionáři oddílu Judo dělají svoji práci na úkor osobního svého času,

bez nároku na finanční odměnu.

 

Žádáme rodiče,  aby předložili trenérovi lékařskou prohlídku u svého dětského lékaře vždy 1x za rok.

 

      

 

                                                                                                                                Radek Louda

                                                                                                                 Předseda oddílu Judo TSC Turnov                               

           V Turnově 20.června 2018

 

 

   Příspěvky oddílu Judo na školní rok 2018 - 2019

     
     
Skupina
Příspěvky
poznámka
 
1.9.2018 - 30.6.2019
 
 
 
 
 
 
Přípravky, dorost, dospělí 
3000
 
trenéři + funcionáři
300
 
 
 
 
Baby Judo, Florbal, důchodci
1500
 
 
 
 
 
 
 
Sebeobrana P.Polma
500
 ZA KAŽDÉHO ČLENA
Capuera 
v hotovosti
 platí nájem 
 
 
 
neaktivní členové oddílu
300
 
 
 
 
Termín zaplacení :
do 30.9.2018 !
 
 
 
 
    *  Od  1.9.2018  budou vybírány členské příspěvky vždy na Školní rok *
20. června 2018               Radek Louda
Jiří Vydra      předseda oddílu Juda
                TSC Turnov
 

říspěvky oddílu judo na rok 2018 - 2019